do Ducha Świętego ...
Duchu święty,

źródło życia i duchowego bogactwa,

udziel nam swoich darów.

Rozniecaj w naszych duszach i potęguj moc Bożego życia,

jasność łaski uświęcającej,

a mocą swych natchnień wyprowadzaj nas z nałogów i wad,

błędnych kolein życia,

wydobywaj z przyziemności i duchowych zaniedbań.

Spraw łaskawie Duchu Miłości,

abyśmy zawsze w naszym małżeństwie i rodzinie,

którą mamy zamiar założyć,

pamiętali, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie.

Wzmacniaj, Duchu Święty, naszą wiarę,

pomnażaj nadzieję,

a nade wszystko rozpalaj w nas płomień miłości,

aby ona - na wzór Chrystusa -

miała w sobie nieprzebrane zasoby

dobroci, uprzejmości, przebaczenia i męstwa.

Obyśmy dzięki niej mogli niestrudzenie wypełnić wszystko,

co się Tobie podoba, a służy dobru naszemu i innych ludzi.

Amen.